vakvak amca nasıl okunmalı?

emperyalist ülkelerin, azgelişmiş ülkelere işlenmiş madde ve teknoloji ile birlikte ihraç ettiği kapitalist toplum anlayışıyla davranış modelleri içeren kültür ürünleri irdelenmesi gereken bir sorundur. şilili iki marksist eleştirmen dorfman ve mattelart, burjuva kitle kültürünün yüzyılımızdaki en önemli temsilcisi disney’in masum yüzlü dünyasının ardındaki ideolojiden yola çıkarak burjuvazinin baskı ve sömürüye dayanan ilişkilerini ve kitlelerin beyinlerini biçimlendiren “kitle kültürü”nün oluşturulmasında hakim sınıfların rolünü Marksist açıdan ele alıyorlar. Şili’de yakılan bu kitabı, ülkemizde burjuvazinin geniş yığınlar üzerindeki yozlaştırma eyleminin kavranıp aşılmasında da önemli bir adım olacağı kanısındayız.

kendisin tekne alındığı için ağlayan çocukların olduğu günümüzde şiliden emperyalizm ve kültür sanayi eleştirisi ya da vakvak amca nasıl okunmalı? sosyete farkıyla, indiriniz;

indir. emperyalist kültür Sanayi ve w.disney (.pdf)

Bir cevap yazın