tzvetan todorov – ya sanat ya hayat

sanat ile ahlak […] aynı şeydir. özleri aynıdır. ikisinin de özü sevgidir. sevgi, kendinden başka bir şeyin gerçek olduğuna dair, gerçekleşmesi son derece zor bir bilinçlenmedir. sevgi -dolayısıyla sanat ve ahlak- gerçekliğin keşfinden ibarettir.

tzvetan todorov bulgar-fransız tarihçi, filozof, edebiyat eleştirmeni ve sosyolog gibi ünvanlara sahip. çok sayıda kitap ve makalesinin yanında antropoloji, sosyoloji, edebiyat tarihi, düşünce tarihi, göstergebilim ve kültür teorisi üzerine ciddi etkileri mevcut. yani tahmin edebileceğiniz gibi olaylara çok geniş bir açıdan bakabilen çok güzel insanlardan.

kendisinin “ya sanat ya hayat” isimli kitabı da bunun bir kanıtı. öncelikle rembrandt ve eserleri üzerinden çoğu zaman görüp beğenip geçtiğimiz fakat arkasında neler yaşandığını ya da ne sebeple böyle bir üretildiğini düşünmediğimiz çalışmaları örneklerle anlatıyor. sanatçıların aslında bütün eserlerini yaparken gündelik hayatlarından etkilendiğini, onların da sevdiğini, çocuk yaptığını, kavga ettiğini, ayrıldığını yani onların da sıradan birer insan olduklarını hatırlatıyor. ardından sanat ile ahlak arasındaki ilişkiyi iris murdoch’ın varsayımlarından destek alarak tartışıyor ki yeterince soru sordurmayı ve ufukları genişletmeyi sağlıyor.

sanatın ve ahlakın en arka plana atıldığı günümüzde başarılı temsillerin gerekli olduğunu biliyoruz. çünkü başarılı bir temsilin dünya sevgisini içerdiğini ve bu erdeme her daim ihtitacımız olacağı en açık gerçeklerden biri. umudunuzu kaybetmeyiniz ve okumadan geçmeyiniz.

Ya Sanat Ya Hayat
Tzvetan Todorov
Çeviri: Aziz Ufuk Kılıç
Sel Yayıncılık
2016, 111 sayfa
ISBN: 978-975-570-818-8

Bir cevap yazın