türkiye’den şiddet hikayeleri

türkiyeden şiddet hikayeleri

Türkiye’den Şiddet Hikayeleri çalışmasının amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Türkiye’deki “şiddet fenomenini” medya kanalları vasıtasıyla afişe etmek ve kayıt altına almak, arşivlemek. Yazılı, görsel ve elektronik haber alma kanallarına kaynak teşkil etmek.
  • Kamuoyunca kanıksanan şiddet eylemlerinin, mağdurların hikayelerinin anlatılması vasıtasıyla “sıradanlaşmasına” veya “istatistik haline dönüşmesine” engel olmak.
  • Şiddet eylemlerinin oluşmasına sebep olan süreçleri inceleyerek geleceğe ilişkin projeksiyonlar oluşturmak.
  • Şiddet tanımının muğlaklığı hasebiyle, çalışma kapsamında bir araya gelecek farklı alanlarda çalışan pek çok toplumsal grup, sivil inisiyatif ve sivil toplum kuruluşunun işbirliğine önayak olmak.
  • Şiddet mağdurlarının veya tanıkların, ilgili alanlarda hak savunuculuğu yapan kurumlarla ilişkilerini sağlamak.

şiddet hikayeleri

 

 

Bir cevap yazın