tarık ali . sokak savaşı yılları

“Mücadele edeceğiz, dövüşeceğiz, kazanacağız.
Paris, Londra, Roma, Berlin.”

1960’lı yıllar, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en çalkantılı onyıldı. Vietnam Savaşı’na karşı çıkışla ve 1968’de Fransa’da Mayıs ayaklanmasıyla doruğuna çıkan başkaldırılar, dünyanın her tarafında değişim arzusunu hem ulaşılabilir hem de kaçınılmaz bir noktaya getirdi. Bu yıllar, hayat tarzında ve siyasette devrimci dönüşüm ihtimalinin damgasını vurduğu dönemdi.

Vietnam’daki savaşın ve Bolivya’da Che Guevara’nın öldürülmesinin etkileri Avrupa sokaklarında hemen yankısını bulmuştu. Bunlara verilen karşılık da patlayıcı nitelikteydi. Devrimci dalga daha sonra, İspanya Devrimi’nin yenilmesinin bir devre son verdiği 70’li yılların başlarında da sürecekti. İşte, Tarık Ali’nin ilk olarak 1987’de kaleme aldığı “Sokak Savaş Yılları”, o yıllarda dünyanın her köşesinde egemen olan isyancı ve özgürleştirici ruh halini heyecanlı bir dille ve iç titretici duygularla anlatmaktadır.

tarık ali‘nin 60’lar ve 70’lerde yaşadıklarını anlattığı bir eser. 68 kuşağının baya bir içinden gelen bir insan olarak yazdıkları oldukça çarpıcı ve ilk ağızdan olduğu için fazlasıyla bilgilendirici. Ben iletişim yayınlarından çıkmış olan basımı okudum fakat agora kitaplığı da genişletilmiş bir basım yapmış bunun üzerine onu tavsiye etmek yerinde olur.

hem doğulu, hem batılı, hem solcu, hem baya bir eylemci, hem gazeteci… okumanızda yarar var.

Bir cevap yazın