fütürizm manifestosu

1. Tehlike sevgisinin, enerji ve korkusuzluk alışkanlığının şarkısını söylemeye niyetliyiz. 2. Cesaret, cüret ve başkaldırı bizim şiirimizin önemli öğeleri olacaktır. 3. Şimdiye değin edebiyat dalgınca bir durağanlığı, şehveti ve uykuyu göklere çıkardı. Biz saldırgan hareketleri, ateşli bir uykusuzluğu, yarışçının adımlarını, ölümlü sıçrayışı, yumruğu ve tokadı göklere çıkarmaya niyetliyiz. 4. Dünyanın muhteşemliğinin yeni bir güzellik tarafından