kimsenin satamayacağı bir şey bulduk

Dünyadaki daha iyi şeyleri isteyen bizler, kimsenin satamayacağı bir şey bulduk. Üstelik herkese yetecek kadar var.

Daha azıyla yetinemeyiz ve bundan dolayı utanmıyoruz. Bir ekmeğin kabuğu ve bir dilencinin giysileriyle yetinemiyor olmaktan dolayı utanmamıza gerek yok. Yoksulluğun erdem madalyasını taşımaktan boynumuz koptu.

Kaçınılmaz bir biçimde değersizleşen şeyleri edinebilmek için gösterdiğimiz çabayı düşünelim. Düşlediğimiz zenginliğin yanına bile yaklaşamayacak bir kazanç uğruna vasat işler yaparak öldürdüğümüz zamanı.

Kapital oyununun bütün pulları bir kez daha çalındı, ve bize yine saygınlığı iki paralık olmuş masadan kalkmayıp, yeni partiyi beklememiz gerektiği söyleniyor. Yerimizden hiç kalkmadan birkaç milyon kere daha kaybedebiliriz. Çok şakacı bir oyun bu. Yalnız şu var ki; şaka biraz sert.

Satın alınmadan önce beklediği vitrindeki kutsal yerini başkalarına bırakmış bir nesnenin yeniden tanınabilmesi ve yeniden bizim olabilmesi için yer değiştirmesi gerekir.

Takas atölyesinin amacı, sahip olduklarımızın değerini birbirimizden öğrenmek için, tahmin edilemeyecek kadar çok sayıdaki iyi ihtimali açığa çıkartmaktır.

Kapital oyunu, gelişen tüm teknolojiye rağmen pulları çalmaya, sahtenin sahtesi yeni pullar türetmeye devam edecek kadar kabadır.

Takas atölyesinin amacı, yoksulluğumuzu değil zenginliğimizi paylaşarak, kapital oyununun sefaletini teşhir etmektir.

Korkuya gerek yok, sizden istediğimiz hatıralarınız değil. Piyasanın ağır eli altında ezilmemesi için bir bebeği sakınır gibi sakındığınız son kozunuz değil. Başbakanın göz koyduğu yastık altı birikimleriniz değil, kefen paranız hiç değil.

Korkulması gereken, takas edebileceği bir şeye sahip olup olmadığı sorusuyla karşılaştığında, “Düşününce, aklıma hiçbir şey gelmiyor” cümlesini nazik bir biçimde kurabilen biri haline gelmektir. Gerçek bencil, kendisinin olmayan hiçbir şeye kıymet vermeyendir. Elinin altındakileri bir başkasının da en az kendisi kadar iyi kullanabileceğ ini aklı almayan, sahip olduğu her şeyin bir kişiliği olduğuna inanmaya başlayandır.

Onun kibri, şarkılarını yalnızca kendisine söyleyen bir müzik dehasının davranışları kadar gülünçtür. Daha fazlası değil. Bu muhterem de aynen dünyadaki iyi şeyleri isteyen bizler gibi yaşayıp gitmekte ve sonra da ölmektedir. Bu da biraz kederli bir durumdur, ama sadece biraz. Daha fazlası değil.

Bizim hayırsever kişiler olduğumuzu düşünme, ve sen de hayırsever bir gibi davranma. Atölyeye sana yük olanları ya da çöplerini değil, kıyamadığın, hala kullandığın şeyleri getir.

Biz, dünyadaki daha iyi şeyleri istiyoruz. Herkes için.

Saklama Getir

İrtibat Adresi: Mithatpaşa Caddesi 30-A/29 Kızılay/ANKARA (Yenişehir Postanesi üstü)
Telefon: 0 312 434 47 54
E-mail: ahaligazetesi(at)gmail.com

konur sokak’ta takas pazarı

Takas Pazarı Müdahaleyle Başladı!

Dün duyurduğumuz üzere, Takas Pazarımızı saat 16.00’da Konur Sokağa kurduk. Kapitalizmin tüketim ilişkilerini teşhir etmek ve bu ilişki biçimini yıkmak için Geri Dönüşüm İşçileriyle dayanışma içinde sokağa kurduğumuz ve kısa sürede yoğun ilgiyle karşılanan takas pazarına kapitalizmin bekçisi polis ve zabıta müdahale etti.

Bir önceki gece de Zabıta Geri dönüşüm işçilerinin depolarına baskın yapmıştı. Ahali Gazetesi Arıza Keçiler Haber Birimi olarak Geri Dönüşüm İşçileriyle gelişen birlikteliğimizin ve dayanışmamızın ne kadar gerekli olduğunu gösteren bu müdahaleyi teşhir etmek için yarın yine saat 16.00’da konur sokakta olacağız. Bize kapitalizmin yarattığı pisliğin önüne geçemediği için müdahale ettiğini söyleyen Kapitalizmin bekçisi olan 35-40 kadar Zatıba ve Polis; Takas Pazarına cop, demir sopa ve biber gazıyla müdahale ettiler. İki arkadaşımız yaralandı. Mafyayı ve mafyatik Kapitalist-liberal ilişki ağını vareden ve varettikleri bu ilişkileri bahane ederek bize müdahale eden kapitalizmin ve onların bekçileri olan Polisin ve bize “solcu” olduğunu anlatan zabıtaların bu tavrı bize bir adım bile geri attıramayacak. Çankaya Belediyesi Zabıtaları polisin provakasyonuyla gelişen arbedeyi fırsat bilerek “eşyaları” araçlarına alıp gasp etti. Bu “eşya”lara boyacı çocukların pantolonla takas ettiği boya fırçası da dahildi. Pazarımızı ziyaret eden insanlar zaten parasız takas fikrine şaşırıyor ve merakla pazarı izliyorlardı. İhtiyaçları olanlar ihtiyaçlarını aldı, fazlası olanlar fazlasını bıraktı. Kapitalizmin gaspettiği yaşamları ve sokakları savunmaya, toplumsal dayanışma ağını geliştirmeye yarın 16.00’da devam edeceğiz. Yarın ki Takas Pazarı öncesinde bugün yaşanan olayları basın açıklamasıyla teşhir edeceğiz.

Dayanışmayla…

Ahali Gazetesi Arıza Keçiler Haber Birimi
ve
Geri Dönüşüm İşçileri Derneği

Basın Açıklaması Ve takas pazarı:
Tarih: 28 Mayıs Perşembe
Saat: 16.00
Yer:Yüksel Caddesi

kabahatler atölyesi iftiharla sunar

Sokakta sarhoş gezdiyseniz, bina duvarına afiş astıysanız, koridorda sigara içtiyseniz, fazla yüksek sesle şarkı söylediyseniz siz de kabahatlisiniz. Kabahatimiz gizli değil, açık açık! Paylaşmak için, kabahatimize kabahat katmak için toplanıyoruz. Yaptığımızdan utanmıyoruz. Konserler; Komik Günler Malazlar Fenafillah Etkinlik 6 gibi Getto’da başlayacak. Sadece konser değil, kendi çapında mütevazi bir sergi, kısa filmler, belgeseller vs. olacak.

okumaya devam