Etiket: silopi

sokağa çıkma yasakları ve sivil ölümler

Bu çalışma, 16 Ağustos 2015 – 20 Nisan 2016 tarihleri arasında sokağa çıkma yasakları sırasında meydana gelen yaşam hakkı ihlallerine dair toplanan verilerin görselleştirilmesini hedeflemektedir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezi’nin yaptığı raporlamanın verilerini kullanarak hazırladığımız çalışma, verileri dört bölüm altındaki interaktif tablolar eşliğinde sunmaktadır.

İsim Listesi bölümünde bu sokağa çıkma yasakları sırasında ölenlerin kimlik bilgieri, ölümleri ve teşhisleriyle ilgili detaylar, olaya dair özet anlatım ve haber kaynakları,
Zaman Çizelgesinde sokağa çıkma yasaklarının nerede, hangi tarihler arasında, ne süreyle ilan edildiği,
Rakamlar bölümünde yaş ve cinsiyet analizleri,
Harita bölümünde ise abluka ve ölümlerin coğrafi konumları yer almaktadır.

  • İlk sokağa çıkma yasağı ilan edilen tarih olan 16 Ağustos 2015 ile 20 Nisan 2016 tarihleri arasında en az 338 sivil sadece resmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş zaman dilimleri içerisinde, ilgili çatışma ortamlarında yaşamlarını yitirmiştir. Bu kişilerden; 78’i çocuk, 69’u kadın ve 31’u 60 yaşın üzerindedir.
  • Ölümlerine ilişkin bilgiye erişilebilen en az 76 sivilin sağlığa erişim hakkından yoksun bırakılmaları sonucu yaşamlarını yitirdikleri tahmin edilmektedir.
  • Yine ölümlerine ilişkin bilgiye erişilebilen en az 200 sivilin ise ev sınırları/kapalı alanlar içerisinde; bu kişilerden 182’sinin açılan ateş ve tanklardan atılan top mermileri, 18’inin ise sokağa çıkma yasağı ve çatışma ortamının yarattığı etki ile sağlık sorunları yaşamaları sonucu yaşamlarını yitirdikleri düşünülmektedir. Çarpıcı bir durum olarak ev sınırları/kapalı alanlar içerisinde yaşamlarını yitiren 200 sivilden 147’si sadece Cizre ilçesindendir.

unutmayın. sessiz kalmayın.

sokağa çıkma yasakları ve sivil ölümler