vakvak amca nasıl okunmalı?

emperyalist ülkelerin, azgelişmiş ülkelere işlenmiş madde ve teknoloji ile birlikte ihraç ettiği kapitalist toplum anlayışıyla davranış modelleri içeren kültür ürünleri irdelenmesi gereken bir sorundur. şilili iki marksist eleştirmen dorfman ve mattelart, burjuva kitle kültürünün yüzyılımızdaki en önemli temsilcisi disney’in masum yüzlü dünyasının ardındaki ideolojiden yola çıkarak burjuvazinin baskı ve sömürüye dayanan ilişkilerini ve kitlelerin beyinlerini

machuca . 2004

andres wood imzası taşıyan film 1973 şili’sinde pinochet askeri darbe öncesi ve sonrasında geçiyor. 2 farklı sınıf içerisinden gelen 2 farklı çocuğun gözünden darbe. çocukların yargılamadan  dünyanın düzenine olan bakışları. machuca

okumaya devam