ne yapmalı?

jean-luc godard  Politik filmler yapmalıyız. Politik yöntemle filmler yapmalıyız. 1 ve 2 birbirleriyle zıt ve iki karşıt dünya görüşüne aittir. 1 idealist ve metafizik dünya görüşüne aittir. 2 Marksist ve diyalektik dünya görüşüne aittir. Marksizm idealizme, diyalektik de metafizik dünya görüşüne karşı mücadele eder. Bu mücadele eski ve yeninin, yeni düşüncelerle eski düşüncelerin mücadelesidir. İnsanların