Etiket: polikinik dilemma

fanzin üzerine saptamalar

Polikinik Dilemma Ara Görüngü

I. İsimlendirme

İlksel açmazlardan biridir. Çoğunlukla bu aşamada sönmüş birçok deneme vardır. Fanzin ismi önemlidir, içeriğiyle örtüşmesi gerekir ve fakat bu içerik çok fazla bağlayıcı olmamalıdır. Fanzin kendi sınırlarını belirler ya da bu sınırlar zaman içinde belirir. Zaman içinde belirlen sınırlar veya biçem, gelişim sürecinde değişebilir, belirginsizleşebilir. Değişen karakter her zaman karaktersizlik olmayacaktır.

Kimi zaman fanzinin ismi içeriğine çok ani değip kaçabilir. Burada okuyucunun takibi önem kazanır ve bundan dolayı da, fanzin yaratıcısının hiçbir suçu olmayabilir. Söz konusu olan ister isim, ister içerik olsun, yaşama değmeyen şeyler fanzine de değmez, teğet geçerler.

II. Fanzinin Biçimselliği, Sınırları ve Sınırsızlığı

Fanzin bir çoğaltım nesnesidir, baskı nesnesi değildir. Fanzin henüz çoğaltıma geçmeden önceki haliyle, yazılarak, çizilerek, boyanarak ve kesilip yapıştırılarak yaratıcısının elinden orijinal haliyle çıkmış tuhaf bir yaratıdır ve atıldır. Çoğaltıma geçildiği anda yaratıcı kendi üretimine yabancılaşmaya başlar. Dağıtım esnasından sonra, yaratıcısı onu bir rafta veya bir başka birinin elinde gördüğünde, uzaktan kanbağı olan bir yakınını ya da eski sevgilisini görmüş gibi bir hisse kapılabilir.

Fanzin, çoğaltım teknolojilerinin olanakları göz önünde bulundurularak incelenmesi gereken bir nesne olduğundan, renkli kağıtlar üzerine kaliteli bir kopya ya da renkli fotokopi olanakları doğrultusunda çok lüks bir dergi/magazin görünümünde olabileceği gibi, gramajı düşük ucuz kağıtlara çok kötü bir fotokopi tekniğiyle geçirilerek pespaye, partal, ne idüğü belirsiz bir görünümde de karşımıza çıkabilir.

Fanzinin ebatları çoğaltım cihazlarının (cihazların sınırları çok genişlemiş olsa bile, söz konusu olan maddi imkanların sınırları da olabilir) ve yaratıcısının düşünce boyutlarının sınırları ile belirlenir.

Tüm bu sınırlamalar içinde okuyucu-takipçinin taleplerinin ayrı bir sınır koyabileceği gibi bir sorunsalın varlığı, temelde yaratıcı için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Yaratıcının her şarttan bağımsız olarak herhangi bir biçim/ebat saptama hakkı saklıdır.

Fanzin kendi koyduğu kurallara da boyun eğmemeli, kendi sınırlarında kendi sınırsızlığını yaşayabilmelidir. Bu öznel sınırsızlık fanzinin bireyselliği ile ilintilidir. Fanzin sonuna kadar bireyseldir, dolayısıyla sisteme karşı çıkarken gerek biçimsel gerek içeriksel olarak kendi içlerinde sistem oluşturan fanzinler büyük bir gaflet içindedir. Bu gaflete düşmüş fanzinler, belli bir grubun veya grupların sistemi içindeki biçimselliklerle sisteme tavır alıyorlarsa, tutarsızlık noktasında kalırlar. Bu tavır zaman içinde fanzinin sınırlarını ya da sınırsızlığını bütünüyle silikleştirerek, gittikçe komikleşir ve parodiye dönüşür.

Fanzinin bireyselliği, evrensel olmadığının da göstergesidir. Fanzin evrensel bir üretim değildir. Çünkü evrensel olmaya geçiş aşaması, aslında kalıcı nesne konumuna geçiştir. Bu türden bir boyut değiştirme, fanzinin ölümü demektir. Çünkü kalıcı durum, ölümdür.

III. Fanzinin Aldatıcılığı

Kalıcı durum ölümdür. Fanzin dolaşımda kaldığı müddette öldürücü olduğundan, koruyucu teçhizatı olmadan incelenmemesi gerektiği okuyucu-takipçiye her görüngüde bildirilmelidir. Fotokopi uçucudur, uçar ve bir tür eşeysiz çoğalma içine girer. Fanzin, fotokopinin yansıma kurallarına göre çoğalır ve bu çoğalma yaratıcının kontrolünden çıkabilir. Yansıma ve aynalar aldatıcıdır, kandırır.

Fanzin ve fotokopi aldatıcıdır. Bir şey aldatıcı olabildiği oranda gerçektir. Fanzin de ne denli aldatıcıysa, o ölçüde gerçek olabilir. Fanzin temel olarak bir çoğaltım nesnesi olduğundan (ve temel çoğaltım tekniği olarak fotokopinin beyazı negatif, siyahı pozitif; beyazı gece, siyahı silahtır), fanzin gecenin tam ortasında doğmuş, gece-yapıntısı, gece nesnesidir. Okuyucu-takipçinin aldatıcı bir tabiata sahip olan fanzini daha iyi kavrayabilmesi için, bakış anlarını geceye göre ayarlaması gerekir.

IV. Fanzinin Ritmi

Fanzin anarşirt bir ruh taşır. Çünkü sistemin dışındadır ve orada kalmakta diretir. Sistemin dışı dinamiktir. Sistemde bürokrasi ve sansür vardır. Bürokratik düzen fikirleri yavaşlatır, kayganlaştırır, sulandırır, zaman kaybına yol açar, ezer, süründürür ve sonunda öldürür. Dolayısıyla sistem içerisinde onaylanarak basılmış nesnelerdeki düşünceler artık ölü düşüncelerdir. Sistem içerisinde, dışarıdaki dinamik ortam hiçbir zaman yer almamıştır.

Fanzin kendi içsel kurallarına sahiptir, sistemden bütünüyle bağımsızdır. Fanzin uçar, çoğalır, yeniden havalanır ve yaratıcısının aklına bile gelmeyecek yerlere ulaşabilir. Sonunda bir yerde düştüğü kesindir ancak düştüğü yeri bulamazsınız.

Elinize geçen bir fanzin, yaratıcısının kabuk bağlamış yarası olabilir. Kanayıp kanamadığını görmek için kaşıyabilirsiniz, kanar kendi kendine. Ama asla kabuğu düşüremezsiniz. Fanzin ‘an’ı çalmak için tekrar eder çünkü ‘kan’da ‘an’ gizlidir ve bu bir ‘ritim’dir. Fanzinin ritmi.

V. Fanzinin İçeriği

Fanzin bir çeşit sebepsiz–gereksiz öngörüler toplamıdır. Tıpkı çoğaltım cihazlarının birdenbire ve süratle belirli ebatlardaki kağıtlara bir takım yansıtmalar yapması gibi, içerik fanzinin yaratıcısının zihninde aniden belirir, sürat ve biçimsellik kazanır. Bu belirtiler, sokaklarda başıboş gezmekte olan ya da alakasız başka bir takım işlerle meşgul olan fanzin yaratıcısının beyniyle beş duyusu arasında gidip gelmeye başlar. Bu, ağır bir med-cezirdir.

İçerik gözlere doğru kusulduğunda, gözlerde duyumsanır ve beyne geri gönderilir. Buruna doğru kusulduğunda, burunda bir takım kokular olarak duyumsanır ve beyne geri gönderilir. Deride, dilde, kulakta ayrı ayrı bir çok etkiler yaratır. İşte bu ağır med-cezirler, sonunda veya aralıklarında kıyıya vurmuş bazı nesneler ya da kabuklu deniz hayvanları gibi gözüken şeyler, fanzini oluşturan hammaddelerdir.

Fanzin yaratıcısı bu nesneleri bir koleksiyoncu edasıyla toplamayı başarabilirse, ki başaramaması da muhtemeldir, onları kendi kurgulamalarıyla oluşturduğu bazı yüzeyler üzerine yerleştirir. Bu açıdan fanzin, tam olarak koleksiyoncu mantığıyla bir çeşit sebepsiz gereksiz öngörüler toplamı oluşturma çabası ile fanzin yaratıcısı tarafından kurgulanmış ve yine aynı gereksiz çabalar ile toplum içindeki umarsız dolaşımın içine bırakılmıştır.

Biçim, boyut ya da içerikten bağımsız olarak, fanzin hiçliğe yönelik amaçları münasebetiyle, her okuyucu takipçide farklı noktalara temas edebilir (çünkü, yukarıda da belirtildiği üzere, yaşama değmeyen şeyler fanzine de değmez, teğet geçerler). Bu farklı temaslar (her seferinde) hayatın anlamını açıklar, çözümler sunar, yaralara merhem olur gibi görünür.  Oysa ki fanzin aldatıcıdır; yaşama fotokopinin siyah-beyazından bakar.

zararlı neşriyat fanzin

zararlı neşriyat

zararlı neşriyat 1999 yılında çıkarılan “fanzin literatürüne” göre 2 sayı yapmış bir fanzin. ben birincisi üzerinden gidecekken ikinci sayıyı ne gördüm ne duydum bilen varsa aydınlatırsa sevinirim. mottosu “yeni neslin yeni seçimi” ve yanında proleter fanzin bülteni hediyeli. söylentilere göre disguast tayfasının işi. fanzin, hardcore, punk ve diğer “kardeş” politik alt kültürlerle ilgili periyodik bir rehber olma amacıyla hazırlanmış. düştükleri önemli bir not alt kültürlere “meraklı” burjuvaların buluşmasını sağlamak amacında değiller. edebiyat ve şiir dergilerine – evet dergi diyoruz fanzin değiller gözümüzde – yer vermiyorlar. insan eli değmiş 1000 adet çoğaltılmış bu fanzin. neşriyattan haberlerin yanısıra sevilen fanzinlere güzide övgüler, sevilmeyenlere de sağlam sövgüler içermekte.

incelenen fanzinler sırasıyla Æ 1-2, avantgardemagazine 3, dış mihra 3, eblek hardcore 21, gonzo 1, hayat 1, fotokopi afişler, kaşarlanmış g5, intikamcı karacüce/kızılköste(be)k 1/1, kod x electro-shock, makas, model, sinemanyak, grizu, interpol times, brats, kesin 3, polikinik dilemma, zemberek 4, enred 9, non serviam, roll, gazete karaşın 1, kara, köXüz.

ayrıca dış mihrak ile yapılmış bir röportaj ile çeşitli demo incelemelerinin yanısıra mondo trasho baskını ve bağcılarda bir eve yapılan baskın haberi bulunmakta muhteviyatta. noktayı da fanzin nasıl yapılır ve fanzin sözlüğü ile koymuşlar. üşenmedik günümüzde old-school fanzin nasıl yapılır eğitimi olarak nitelendirilecek bu güzide yazıyı sizinle paylaştık. okuyun.

ve zararlı neşriyatın bir kez daha hatırlattığı gibi unutmayın; “her fanzin düzene atılacak bir tokattır.”

fanzin nasıl yapılır

fanzin yapmaya başlamadan önce ilk olarak hazırlamak istediğiniz fanzinin boyutuna karar vermelisiniz. fanzininizi fotokopi ile çoğaltacağınız için fotokopi kağıtları standartları içinden bir seçim yapmak zorundasınız. (a3, a4 veya çok kullanılmamakla beraber b4 gibi) normalde hem estetik açıdan hem de çalışma kolaylığı açısından fanzininizi a5 boyutunda hazırlamanızı öneririz. a5, 148.5×210 mm boyutunda bir kağıt olup fotokopi çektirdiğiniz a4 ebadındaki standart kağıtların yarısıdır. fakat tabii ki illa bu standart boyutlarda çalışmanız gerekmez. örneğin 200×200 mm boyutunda kare bir fanzin hazırlamak istiyorsunuz. öyleyse derginizi a3 fotokopi kağıdına çektirip, kenarlardan artan kısımları kesmeniz gerekiyor. (sadece fotokopi işi ile uğraşan yerlerin çoğunda çok sayıda kağıdı bir seferde kesmek için kullanılan özel bıçaklar bulunmaktadır) bu arada unutmamanız gereken nokta, bir dergi karşılıklı iki sayfadan oluşur (önemli bir tespit!) yani a5 boyutunda bir dergi hazırlıyorsanız, yanyana iki sayfanın a4 boyutunda olacağını, bu yüzden fotokopinin a4 boyutunda bir kağıda çekileceğidir.aynı şekilde derginiz a4 boyutundaysa a3 boyutunda bir kağıt kullanmanız gerekmektedir. yapacağınız fanzinin boyutunu belirledikten sonra karar vermeniz gereken şey fanzinin içeriğidir. bu konuda oldukça özgürsünüz. bu tamamen ne yapmak istediğinize bağlıdır. fanzininizde sadece gazete ve dergilerden alıntı yazılar kullanabileceğiniz gibi, sadece kendi hayat hikayenizi de (!?) yazabilirsiniz. bunun dışında sadece devekuşu resimlerinden oluşan devekuşlarına özel bir fanzin de çıkartabilirsiniz. (sitem: fanzinlerin içerikleri sınırsız olmasına rağmen, çıkartılan fanzinlerin çoğu müzik ve edebiyat ağırlıklıdır) fanzininizin içeriğini de belirledikten sonra, çözmeniz gereken sorun kendi yazmak istediğiniz yazıları nasıl yazacağınızdır. aile başına düşen bilgisayar ve daktilo sayısı vahim durumlarda olduğu için, bu imkanları olmayanların kullanabilecekleri yöntem, el yazısı veya oldukça uğraştırıcı olmasına rağmen görsel olarak oldukça hoş olan gazete ve dergilerden tek tek harf keserek kolaj yapma yöntemidir. bunun dışında pahalı olmasına rağmen oldukça fiyakalı olan bir yöntem de letraset kullanmaktır. (hani şu kazıyınca kağıda yapışan harf ve semboller. çok hoş ve fakat pahalı şeylerdir kendileri) yazılarınızı el yazısıyla yazacaksanız, el yazınız eğer insanların yazdıklarınızı okumasını istemek gibi bir derdiniz varsa, okunaklı ve düzgün olmalıdır. ayrıca fotokopilerde yazıların silik çıkmasını önlemek için kurşun kalem veya tükenmez kalem kullanmamalısınız. ince uçlu mürekkepli kalemler en iyi tercihtir. “fanzin nasıl yapılır?” köşesi diğer sayılarda devam edecek, içiniz rahat olsun!..

zararlı neşriyat zararlı neşriyat
1/2
1999
a5 – 16 sayfa
250 bin