Etiket: kimsenin kendi

If You Never Have Sex

IF YOU NEVER HAVE SEX from Kimsenin Kendi on Vimeo.

“..If you never have sex you never gain a sense of power. You never gain a voice or an identity of your own. Sex is the act that separates us from our parents. Children from adults. It’s by having sex that adolescents first rebel.
And if you never have sex, you never grow beyond everything else your parents taught you. If you never break the rule against sex, you won’t break any other rule..”

“..Eğer hiç seks yapmazsan güç hissinin ne olduğunu asla bilemezsin. Kendi sesin ve kişiliğin olmaz. Seks bizi ailemizden ayıran eylemdir. Çocukları ebeveynlerden ayıran şeydir. Ergenlerin ilk başkaldırıları seks yoluyla olur. Ve eğer hiç seks yapmazsan ailenin sana öğrettiği şeylerin ötesine asla geçemezsin. Eğer seksi yasaklayan kuralı çiğnemezsen bir daha hiçbir kuralı çiğneyemezsin..”

Chuck Palahniuk | Survivor (Gösteri Peygamberi)

Gibiler Ülkesinde Gibi


o uçabilir
dinamitsiz,
ateşsiz,
külsüz,
rüzgarsız,
dalgasız.
topraktan ayrılmadan bizden uzaklaşabilir,
ağaçlar,
yayılan,
suskun,
açık ağaçlar gibi.
o uçabilir.
suyu terk eden, buharlaşmadan yükselen,
testereyle kesilmiş, yükselen yapraklar,
suyu terk eden.
orman uçabilir,
dinamitsiz,
ateşsiz
ve külsüz,
rüzgarsız
ve dalgasızca.
hepimizi terk edebilir testereyle kesilmiş kalbimden.
testereyle kesilmiş
bir yaprak gibi,
suyu terk edebilir,
orman terk edebilir.
orman uçabilir,
yayılan,
açık,
suskun ağaçlarıyla,
bizi terk edebilir.
o uçabilir,
bizi terk edebilir.
kalbimden,
kesik kesik,
konuşmaz sesiyle,
evrenin
tüm yansımalarını
teneffüs etmeden,
her şeyi
sana
bana
insana
itebilir.  
kılını bile kıpırdatmadan, tüylerini diken diken edebilir.
hem de suyla,
ateşle, korkuyla ve seviyle,
o uçabilir,
kesik kesik, konuşmaz diliyle.
o uçabilir, kanatlarım var.
o uçabilir,
sesler onun değil
ben im de değil
imgede o yok,
ben imde değil.
kesilmiş kalbimden, testereyle yükselerek,
terk ederek suyu,
terk eden yaprak,
artık bir yaprak,
yaprak
uçuşu temsil edebilir,
ağaç
uçuşu temsil edebilir
belki de,
çünkü belki! 
esirsiz ordularla beslenen,zamanımızın tarayıcısı,
zamanımızı yakan çünkü,
alevleyen ve etrafa saçan
belki!..
o belki.
o da belki..
karnını yardığım kılavuzdan yönler fışkırdı,
ormanın merkezinin katiliyim
çakılı çiviler gibi ağaçlar
çivi çekiç kerpeten
kefenden cenine, tohumdan gökyüzüne
ve hareketten bire
zihinden bire
gözlerim
ormanın merkezinin katiliyim
çakılı çiviler gibi ağaçlar denesen sana da varırlar
belki de,
hep belki,
hiç belki
çakılı çiviler gibi ağaçlar;
bu ormanı yolunda eriten,
tenekeden tenlerdeki güneşin,
uzaktan gelmiş yorgun bir yolcu gibi,
başını yastığa koyan ve suyunu daldıran
belki de
sen de belkide, o da belkide, ben de belki
mutlak öl ol hikayesi;
bu kıpırtıyı görmen gerek, yaşaman gerek,
sana ağaçları anlatamam
gözler benim değil ki,
onu sana ışıyamam, akıtamam
sen de
bana anlatamazsın
an
dan
sar
kan
düş
yuvalarında
daha da eğlenebiliriz

Gece Düzen Güçleri Uykudadır

“..Düzen ve baskı güçlerinin doğal yapısı, her zaman belirli bir uyku saatini zorunlu kılar. Bu belirli saatin erken bir saat olması da yine onların doğal yapısından kaynaklanır. Tarih boyunca bize, tüm kültürlerde karanlığın kötü güçlerle ilişkili olduğu öğretildi. Gece insanlarından, geceyi yaşayan, gecede yaşayan insanlardan korkmamız gerektiği anlatıldı. Oysa gündüz ve gece kişileri aslında aynı kişiler. Günışığı içimizdeki teslimiyetçiliği ortaya çıkarır, ama geceleri kendimizi özgür hissederiz. Düzen güçleri bizi, geceden, özgürlükten kaçınmaya koşullandırmışlardır. Kurumlar ister din, ister aile, ister devlet kurumları olsun, gece insanlarına korkuyla bakarlar..”

Gündüz Vassaf | Cehenneme Övgü | Geceye Övgü

Gece Düzen Güçleri Uykudadır from Kimsenin Kendi on Vimeo.