Etiket: karşıkültür

brooklyn’li kelsey henderson punk rock estetiğini ve diğer karşı-kültür moda hareketlerini yağlı boya üzerinden gayet başarılı bir şekilde resmeden sanatçımız. bazı çalışmalarının amatör fotoğraf etkisi yarattığı da bir gerçek. çürükler, yara izleri ve damarlar kendisiyle bir kusur değil, aksine güzellik unsuru. incelemeden geçmeyin.

kelsey henderson

not: kendisi ayrıca big cartel üzerinden s&m ve fetiş pin’leri de satıyor. gayet başarılı işleri var.

altkültür

altkültür: ulusal kültür içerisinde; sınıf, etnik köken, bölge ve kırsal bölge veya kent sakinliği, dini inanç gibi öğelere ayrılabilen toplumsal koşulların birleşiminden oluşan, ama bir araya geldiklerinde o kültürdeki birey üzerinde bütüncül bir etkisi olan işlevsel bir bütün oluşturan bir alt bölüm

altkültür: toplumsalın parçalanışı, sosyoloji profesörü chris jenks‘in eleştirel altkültür incelemesi. kültür, altkültür, üstkültür, ayrıkkültür, egemenkültür, karşıkültür ve birçok kavram karmaşasının yaşandığı günümüzde olayı durkheim, parsons, freud, gramsci, postmodernite kulvarlarında didik didik araştıran jenks’in analizi akademik olmayan okurlar için pek keyif verici olmasa da olaya ucundan da bulaşan kişiler için kesinlikle okunmayı hakeden bir kitap.

altkültür
chris jenks
çeviri: nihal demirkol
200 sf. ~ 14 x 20 cm.
istanbul . 2007
isbn: 9789755395005