ece ayhan – yort savul

Atlasları getirin! Tarih atlaslarını! En geniş zamanlı bir şiir yazacağız Harbi karşılık verecek ama herkes Göğünde kuş uçurtmayan şu üç soruya: Bir, Yeryüzünde nasıl dağılmıştır Tarihi düzünden okumaya ayaklanan çocuklar? İki, Daha yavuz bir belge var mıdır ha Gerçeği ararken parçalanmayı göze almış yüzlerden? Üç, Boğaziçi bir İstanbul ırmağıdır Nice akar huruc alessultanlarda bayraksız davulsuz?

yönetilmek

Yönetilmek demek izlenmek, soruşturulmak, casusluğa maruz kalmak, yönlendirilmek, otorite altına alınmak, engellenmek, beyni yıkanmak, vaaza çekilmek, kontrol edilmek, değerlendirilmek, sansüre uğramak, kumanda edilmek; bunları yapmaya ne hakkı, ne bilgisi ne de erdemi olmayan yaratıklar tarafından. Yönetilmek her harekette, her operasyonda, her işlemde not edilmek, kaydedilmek, üye olmak, vergilendirilmek, damgalanmak, ölçülmek, numaralandırılmak, değer biçilmek, lisans verilmek,

yalan

Totaliter ya da başka türden bir diktatörlüğün hüküm sürmesini olanaklı kılan şey, insanların bilgilendirilmemesidir. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olabilir misiniz? Herkes size mütemadiyen yalan söylüyorsa, bunun sonucu, yalanlara inanmanız değil, artık hiç kimsenin hiçbir şeye inanmaması olur. Çünkü yalanlar, doğaları gereği, değiştirilmek zorundadır; yalan söyleyen bir hükümetin de kendi tarihini durmadan yeniden yazması gerekir.