devrim

devrim sözcüğünün etimolojik kökeni ve anlamı ilginçtir. devrim (revolution) ve ayaklanma (revolt) kavramları 17. yüzyılda fransızcadan alınmıştır. her iki sözcüğün kökü de latince volv’a dayanır. volv’a dahil olan “volo”, “vel”, “volution”, “volvo”, “volubilis” veya “volupterius” sözcüklerinin üç farklı düzlemde anlamı vardı: volv her şeyden önce hareket halinde olmak anlamına gelir. burada kastedilen burgaç gibi, dönen, akan