hayalci bauhaus’un oluşumu üzerine notlar

Bauhaus neydi? Bauhaus şu sorunun yanıtıydı: Makine çağında yerlerini almaları için sanatçıların nasıl bir “eğitim”e ihtiyaçları var? Bauhaus nasıl uygulamaya geçirildi? Almanya’da, ilk önce Weimar’da ve ardından ise Dessau’da bir “okul”da uygulamaya geçirildi. Mimar Walter Gropius’un 1919’da kurduğu bu okul Naziler tarafından 1933’te tahrip edildi. Hayalci bir Bauhaus için Enternasyonalist Hareket nedir? Makine çağında sanatçıların