sokağa çıkma yasakları ve sivil ölümler

Bu çalışma, 16 Ağustos 2015 – 20 Nisan 2016 tarihleri arasında sokağa çıkma yasakları sırasında meydana gelen yaşam hakkı ihlallerine dair toplanan verilerin görselleştirilmesini hedeflemektedir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezi’nin yaptığı raporlamanın verilerini kullanarak hazırladığımız çalışma, verileri dört bölüm altındaki interaktif tablolar eşliğinde sunmaktadır. İsim Listesi bölümünde bu sokağa çıkma yasakları sırasında ölenlerin