şaibeli yurdum cinnet vatanım

yüzde doksan dokuzu “Türk”, yüzde doksan sekizi “Müslüman” ve yüzde sekseni merkez partici, cumhuriyetin 75. yılında 10. yıl marşıyla coşanların yurdu, bir yumurtayı yedi kişi taşısalar dahi kıranların yurdu, konformizmin batağında göt göbek yapan, sonra da düz karınlı, geniş omuzlu ve kaslı bedenlere sahip olmak için badi şeypırlaştırılan rating hamdi çağının susturulmuşlar yurdu, Sünnileştirilmiş, Heteroseksüel