bunaltı / anxiety

sanat manifestosu  bir penisin vajinaya girmesi kadar doğal olan cinsel ilişkilerin tam tersi nesneler sisteminde ki ‘şey’ lerin birbiri ile olan ilişkilerinde ,sapıklık derecesine varan bir ‘yanılsama istismarına’ dönüştü. Burada zarar gören her zaman nesneleri yaratan yaratıcıları insan organizmasıdır. Yaratım aşamasında dahi yozlaşmaya uğrayan bu ürünler teknoloji devinimi sonrası ,iktidar ve otoritelerin ellerinde en salt

okumaya devam