anarşizme doğru

Kendimize devrimci dediğimiz için, Anarşizm’in –varolan her şeye şiddetle sald&ıran ve tüm kurumları yenileriyle değiştiren bir ayaklanmanın yakın sonucu olarak– tek bir darbeyle geleceği yaygın bir görüştür. Ve doğruyu söylemek gerekirse, aramızda devrimi bu şekilde algılayan bazı yoldaşlarımız da yok değil. Bu önyargı, birçok dürüst karşıtımızın Anarşizm’in neden imkansız bir şey olduğuna inandıklarını açıklar; ve

anarşist bakış

Bu site anarşist hareketin farklı akımlarını incelemeyi amaçlayan özerk bir sitedir. Hiçbir grubun taraftarlığını hedeflemez. Son dönemde yeni makaleleler ile güncellenmeye başlamıştır. Takip mesafenizi koruyunuz. anarşist bakış

anarşist bakış arşivi

Anarşist Bakış sitesi Geocities altında yer alıyordu ancak yahoo’nun bu servisi sonlandırmasıyla içerik de tamamen kayboldu. Ben Geocities servisi sonlandırılmadan önce HTTrack ile sitenin tamamını bilgisayarıma indirdim. beneath the ground güzel bir iş yapmış. online okumak isterseniz buradan, dur indireyim ben iyiymiş derseniz de buradan ulaşabiliyorsunuz arşive.

okumaya devam