küreselleşme kim için? . erinç yeldan

Ülkemizin yetkin iktisatçılarından Erinç Yeldan, Küreselleşme, Kim için? kitabında yaşadığımız küresel iktisat ikliminin tarihsel ve güncel analizini yapıyor. Özellikle sayısal verileri, emekçiler açısından can alıcı eğilimleri öne çıkaracak biçimde düzenleyerek yorumluyor.

Kavramların içini yeniden doldurarak iktisadın ve ekonomi politikaların nereden gelip, hangi duraklardan geçerek bugünlere geldiğini önümüze seriyor.

Üç ana bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde küreselleşme kavramının ideolojik niteliği ele alınıyor ve muhafazakâr, neoliberal ideolojinin doğrudan bir ürünü olduğu ortaya konuyor. ikinci bölümde neoliberal küreselleşmenin iktisat siyasası, kuramsal temelleri ve pratik yaşamdaki uygulama sonuçlarıyla birlikte tartışılıyor. Son bölümde ise Türkiye özelinde imf programı ile somutlanan ve AKP iktidarınca yürütülen iktisat politikaları değerlendiriliyor. Bu bölüm kapsamında üç ana tema ele alınıyor. İlk elde genel olarak imf programı ve Vaşington Mutabakatı diye anılan neoliberal politikalar okuyucuya tanıtılıyor; ikinci olarak Türkiye ekonomisinin 2001 krizi sonrası gelişimi inceleniyor. Bunu özelleştirmeler ve yasalar çıkarılarak dayatılan diğer yapısal değişimlerle ilgili yazılar tamamlıyor.

piyasa liberal ekonomist kaynerken, en azından farklı bir bakış açısı ki bence daha fazlası, gayet basit bir anlatımla…

küreselleşme kim için? . erinç yeldan

örovizyon

“Şarkıda Türk kültüründen hiçbir iz yoktur. Tamamen erotik figürler ile göbek şov hakimdir. Şarkı sonunda da şarkıyı söyleyen bayan kendini iki zenci erkeğin kollarına bırakmaktadır. AKP’ye oy vermiş mütedeyyin kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Tamamen batı taklidi ve inanç kültürümüzle hiçbir alakası olmayan bu parça, nasıl olur da müslüman Türk milletini ve ülkemizi temsil edebilir? Türk kültürü

okumaya devam

nihat doğan style

Ben veliler içinde deli, deliler içinde veliyim. Aslında delinin tekiyim! Aslında biraz aklı çalışan insanın benim söylediğim sözlerden yola çıkarak bazı şeyleri anlaması lazım. Benim sözlerimin içinde ince mesaj vardır. Onu anlamaları lazım. Bu ülkenin özgürlüğü, bağımsız Türkiye, sosyal devlet anlayışında bizlerin de var olması için siyaset dedim. Bu bir hayata bakış açısıdır. ve nihat

okumaya devam