sürrealist araştırmalar bürosu bildirisi

Girişimimize ilişkin kamuoyunda aptalca yayılmış olan yanlış bir yorum üzerine, Edebiyat, drama, felsefe, tefsir ve hatta ilahiyat alanında anırmakta olan tüm çağdaş eleştirmen kitlesine duyururuz ki: 1. Edebiyatla hiçbir alakamız yoktur; Ama herkes gibi biz de gerektiğinde edebiyattan istifade etmeyi gayet iyi biliriz. 2. Sürrealizm, yeni ya da daha kolay bir anlatım aracı değildir, bir şiir