Sulukule için, mahalleler için..hala başka bir çözüm mümkün.
Yenileme, Yersizleştirme, Sulukule

Sergi: 6-31 Mayıs 2009
Hafriyat – Karaköy
T. 0212 245 31 68
Necatibey Cad.No 79, Karaköy / İstanbul,
www.hafriyatkarakoy.com