sonsuz dikkat dağınıklığı

bu sürede iletişim ve enformasyonun yaratıcı kapasitesi yavaşça fakat kesin olarak tükenir. her yeni iletişim ve enformasyon aracından, örneğin elektrikten (“elektrik perisi!”; elektrik artı sovyetler!”), ardından telefon, radyo ve televizyondan mucize beklendi: gündelik hayatın biçimini değiştirmesi. sanki bu değişim bir araçtan ya da aracından kaynaklanablirmiş gibi. bu araç ya da medya, olsa olsa dolayımlayıcı işlemden önce var olanı ya da bu işlemin dışında cereyan edeni aktarabilirler. günümüzde iletişim yansıtıyor, ne daha fazla, ne daha az. bu araçların çoğalmasının ve karmaşıklaşmasının sonucu ne oldu? gündelik hayat başkalaşacağına, tersine, mevcut haliyle gündelik hayat, yani belirli, tek başına bırakılmış, ardından da programlanmış gündelik hayat iyice yerleşti. bunun sonucunda, kamusalla özeli birleştirmeden karıştıran, ayırt etmeden ayıran bitmek bilmez bir mübadele içinde kamusalın özelleştirilmesi ve özelin kamusallaştırılması (reklamı) meydana geldi ve hala da böyle sürmekte.

“gündelik yaşamda sosyal medyaya odaklanmak” kitabın alt başlığı. sosyal medya terimini kendi içimde sosyal olmayan medya mı var diye sorgularken yazar dominic pettman’ın da aynı soruyu sorması şahsen kitap ile yakın ilişki kurmamı sağladı. ardından dikkat dağınıklığı konusunda da sosyal medya öncesinde neye odaklanmıştık da şimdi dikkatimiz dağıldı önermesi ise ayrıca alkış topladı.

konuyu daha fazla dağıtmadan adından da anlaşılabileceği gibi hepimizin içinde bulunduğu durumu tartışıyor kitabımız. muhtemelen siz de bu yazıya sosyal medya aracılığıyla ulaştınız. etilen’in uzun süreler derdi olan televizyonları bile geride bırakan bu mecraların yarattığı yeni ilişki biçimleri üzerine oldukça geniş bir kaynakça ve referanslar ile kısa bir özet geçmiş dominic. sonunda da okuduğunuzda akıllı telefonunuz ve bilgisayarınız aracılığıyla yaptıklarınızı sorgulatan leziz bir eser ortaya çıkarmış.

gezegenin ve ülkenin başı dertte iken pek çoğumuzun kafamızı sosyal medyaya gömmeyi tercih ettiği günümüzde arada da olsa kafanızı kaldırmayı ihmal etmeyin. karanlığın var olmadığı yerde buluşacağız.

Sonsuz Dikkat Dağınıklığı – Gündelik Yaşamda Sosyal Medyaya Odaklanmak
Dominic Pettman
Türkçesi: Yunus Çetin
Sel Yayıncılık
2017, 126 sayfa
ISBN 978-975-570-874-4

Bir cevap yazın