sermaye

kavramları imgelerle tamamlamak için sermayeyi tasvir edebiliriz: geçmekte olan maddeyi yakalayan bir bakteri zinciri, bölünerek besleniyor, bölünerek çoğalıyor. yanlış bir imge: çünkü bakteriler durağan olanı özümseyerek canlı olanı üretir. öte yandan sermaye ise büyüyerek boşluğu yaratır: kendi etrafında ne varsa dünya ölçeğinde öldürür. hem genel planda hem de ayrıntıda. sermaya inşa etmez. üretir. yükseltmez; çoğalır. yaşamı taklit eder. üretim ve yeniden üretim üniformada kesişme eğilimindedir. geleneksel olarak bunu zenginlerden ve burjuvalardan biliyoruz. böylece eylemin hedefi yer değiştirir. suçlu tarafın para olmadığını, sermayenin işlemesi olduğunu unutuyoruz! ki sermaye, kavramları yüceltir. imgeler, kavramların yerini almaz; öte yandan kavramlar, gerçek veya hakiki diyerek, kendi yöntemlerine göre gerçekliği basitleştirir. asla bir avuç mülk sahibi dünyaya hakim olmadı. daima ortakları, yanlarından daima pek çok yardımcıları oldu. bugün ise teknokrasi var; iletişimin onla için konuşma iletmek ve diyaloğu işe yaramaz kılmaktan ibaret olduğu uzmanlar var. ek olarak, kendilerini kültürel üretimle, şeylerle ve benzerleriyle meşgul eden tüm o insanlar var. tıpkı zamanında aristokrasinin bir tebaaya, uşaklara ve kendisine boyun eğmiş köylülere sahip olması gibi. bunlar olmaksızın ne aristkorasi, ne aristokrasinin saltanatı, ne de ihtişamlı, cazibeli ve şaşaalı toplumu ayakta kalabilirdi.

henri+lefebvre

Bir cevap yazın