kurtarıcılar kurtara kurtara
kurtardılar memleketi memleket olmaktan

can yücel