saat üç

aynı masanın etrafında
birbirine bağlı zihinler
yavaş adımlı bir rüzgar
kapılar açılıyor
– ıslak, ahşap döşeme
ağır bir tütün, akasyalar
saat neredeyse üç var.
göz gözü zor görüyor; dünya, biraz, dönüyor.
kuzeyde ve güneyde, peyderpey
kapılar açılıyor
– sert sandalyeler, eski
ucuz bir kadın parfümü, haklı ter
bacaklar bacakların üstünde
ellerde kulplar, usulca, tartışmadalar.
dünya, biraz, dönüyor (mu?) çekil!
kapılar açılıyor
– bir çift koyu mavi göz
bakımsız, becerikli eller, ağır bir tütün
çingene çocuklar
bağrışmayın demedim mi sabahtır?
ağır laflar, bayağı, manalar
kapılar açılıyor
– yer yer sıvalı, basık tavan
derin bir uğultu, küçük bardaklarda limonlar
saat neredeyse üç var.

Bir cevap yazın