Renklerin İçinde

Sanatın en önemli işlevi düşündürmek ve bilinçlendirmektir. Eğlendirir, oyalarken bunu yapar. Sanat ürünleri topluma, halk kitlelerine yöneldiği oranda kitlelerin bilinçlenmesine, toplumsal gerçeklerin daha iyi anlaşılmasına neden olur. Kişiyi yetiştiren, yönlendiren, değiştiren ve yetkin hale getiren işlevleriyle ve içinde taşıdığı anti-sav konumu ile de eleştirel bakış kazandırır ona sanat. Az gelişmiş toplumlarda sanatın toplumsal işlevi daha da önem kazanır; çünkü sanat bir aydınlatma, bir bilinçlendirme ve çok etkili bir eğitim aracıdır.

Sanat içinde taşıdığı aykırı düşüncelerle, karşıt konumu ile insanları, içinde bulundukları durumları, sahip oldukları düşünceleri, yaşama biçimlerini. dünya görüşlerini ve ideolojik yaklaşımlarını irdeler, sorgular ve dinamik yapısıyla değişime olan yatkınlığı ile toplumlara gelişmeye giden yolları açar.

“…”

Sanat eleştirel yaklaşımından ötürü totaliter rejimlerde yöneticilere sevimsiz gelir. Halkın bilinçlenmesinden, uyanmasından rahatsız olan egemen güçler, karanlık güçler sanatı aşağılamaya, uğraşanları da bezdirmeye çalışırlar. Çünkü kitleleri düşündüren uyandıran, eleştirel bakış, zengin perspektifler kazandıran sanat, baskıcı egemen güçlerin en korkulu rüyasıdır. Bu yüzden dünyanın her yerinde ve her zaman yönetimi ele geçirmek isteyen egemen kişi ve zümrelerin ilk girişimi, entelektüel insanları ve sanat adamlarını devre dışı bırakmak olmuştur.

Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK

Sanat denen evrensel kurumun üretken bir üyesi; içinde taşıdığı aykırı düşüncelerle yaşama biçimlerini, gündelik yaşamı, nesneleri ve insanları birer sanat eserine dönüştüren 25 yaşındaki ressam ve fotoğraf sanatçısı Alexa Meade.

Gerçek yaşamın kanvasa aktarılmasından ziyade renkleri yaşamın gerçek unsurları üzerinde tatbik eden sanatçı, çalışmalarıyla gerçeklik algımızı kuvvetli bir şekilde sarsmaktadır.

Gerçeklik algımızla oynayan ve gerçeği kavrama şeklimize katkı yapmak adına kısa bir film hazırlayan sanatçı, çektiği bu filmle; canlılar içinde kendi türüne belki de en büyük zararı veren biz insanoğlunun, kendisi gibi olmayan her türlü canlıya uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddete, ayrımcılığa ve dışlanmışlığa dikkat çekmeye çalışmıştır.

Farmakologlar tarafından beynimizin nefret bölümünü kontrol altına alacak ve baskılayarak bu dürtüyü durduracak bir ilaç çıkarılana kadar(!) toplumsal işbirliği ve bilinçlenme ile önlememiz gereken bu durum için hazırlanan kısa filmi sunar, iyi seyirler dilerim…

Alexa Meade
Aalexa Meade – Flickr

Bir cevap yazın