Permakültür, “sürdürülebilir yerleşimler tasarlamak”tır. Bu bir felsefe ve toprak kullanımı yaklaşımının mikroklima, yıllık ve çok yıllık bitkiler, hayvanlar, toprak ve su yönetimi ve insan ihtiyaçlarının birlikte ve bağlantılı olarak içiçe geçtiği üretken topluluklar bütünüdür.

bu yıl 1-5 nisan 2009 tarihlerinde, permakültür çalıştayı düzenleniyor. çalıştayla ilgili ayrıntılı bilgi için;

permakültür istanbul

Bir cevap yazın