MOD 064 – 20180220

Wikipedia sitesi, Modülasyon başlığı ilk paragraf…

Modülasyon ya da kipleme, bir taşıyıcı sinyal ile bilgi sinyalini birleştirmekten ibaret olan ve iletişim teknolojisinde (yayıncılıkta) kullanılan bir yöntemdir. Yöntem başlarda anten yoluyla yapılan yayınlar için öngörülmüş ise de, günümüzde kablolu, kablosuz her tür iletişimde kullanılmaktadır. Çok alçak frekanslı sinyallerin (örneğin ses) çok uzak mesafelere gönderilmesi güçtür. Bu nedenle alçak frekanslı sinyalin, yüksek frekanslı taşıyıcı bir sinyal üzerine bindirilerek uzak mesafelere taşınması sağlanabilir. Bu olaya “kipleme” denir. Radyo ve televizyon yayınlarında sesin, radyo ve televizyon frekanslarıyla taşınmasına denir.

MOD 064 Jaguar ve Modulations adlı kayıtlarla başlamıştır.

Açıkçası genel Radyo Eksen dinleyicisine ne derece uyumlu gelen bir program yaptığımı bazen kestiremiyorum, yine de zaman içerisinde ya en başından bu yana, ya da haftalar ilerledikçe en baştan son ana MOD programlarının bir bütünlük teşkil ettiği kanısı ağır basacaktır düşüncesindeyim.

Bir cevap yazın