mahnovşçina

la makhnovtchina

mahnovistler kimlerdir? mahnovistler, 1918’de ukrayna’da avusturya-alman, macar ve hetman burjuva egemenliğinin baskılarına karşı başkaldıran köylü ve işçilerdir. mahnovistler, denikincilere ve nereden gelirse gelsin her türden baskı, yalan ve şiddete karşı mücadele bayrağını yükselten emekçilerdir. mahnovistler, genel anlamda burjuvaziyi, şimdilerse ise sovyet burjuvazisini emekleriyle zenginleştiren ve besleyen işçilerin ta kendisidir.

neden kendimize manovist diyoruz? çünkü ukrayna’da gericiliğin en korkunç günlerinde, saflarımızda asla yorulmak bilmeyen, güvenilir bir dost, bir lider gördük. mahno. sesini tüm ukrayna’da duyurarak emekçi halkın üzerindeki baskılara karşı çıkan, bize ihalet eden bütün zalimlere, yağmacılara ve politik şarlatanlara karşı savaşı başlatan kişi mahno’ydu. mahno, bizimle birlikte saflarda kararlı bir şekilde ortam amacımız doğrultusunda yürümektedir; emekçi halkın her tür baskıdan kurtulması amacına doğru.

… kent halkı ve işçilerine, bu kent, mahnovist devrimci isyan ordusu tarafından ele geçirilmiştir. bu ordu hiçbir siyasi partiye, iktidara veya diktatörlüğe hizmet etmez… ordu hiçbir otoriyeti temsil etmez. hiçkimseye bir yükümlülük getirmeyecektir. tek görevi işçilerin özgürlüğünü savunmaktır. işçilerin özgürlükleri, kendilerine aittir ve kesinlikle kısıtlanamaz. şurası bilinmelidir ki, mahnovist ordu onları hiçbir şeye zorlamayacak, hiçbir şey emretmeyecek veya benimsetmeye çalışmayacaktır. mahnovistler onlara yardım edebilir, öneri sunabilir, güçlerini onların hizmetine verebilirler. ama kesinlikle onları yönetmeye kalkışmazlar.

mahnovşçina, makno’ya ait anlamına gelir. nestor mahno önderliğinde ukrayna’da örgütlenen anarşist hareketi temsil eder. hareket 3 yıllık bir mücadele sonrasında 1921’de lenin’in kızıl ordusu tarafından yok edilmiş, kendilerinden geriye aşağıdaki türkü kalmıştır:

mahnovşçina mahnovşçina
rüzgarda dalgalanır kara bayrağın
ökemizle kara
kanımızla kızıl

dağlarında, ovalarında
karında, rüzgarında
ukrayna’da bir uçtan bir uca
partizan yükseliyor ufukta

ilkbaharda lenin yaptığı anlaşmalarla
verdi ukrayna’yı almanların eline
sonbaharda mahnovşina
savurdu hepsini rüzgarıyla

mahnovşçina mahnovşçina
rüzgarda dalgalanır kara bayrağın
ökemizle kara
kanımızla kızıl

denikin’in beyaz ordusu
şarkılar söyleyerek girdi ukrayna’ya
ama çok geçmeden mahnovşçina
savurdu hepsini rüzgarıyla

mahnovşçina mahnovşçina
partizanın kara ordusu
savaştı ukraynada
kızıllara ve beyazlara karşı

mahnovşçina mahnovşçina
partizanın kara ordusu
sonsuza dek silmek istedi
ukrayna’dan bütün iktidarları

mahnovşçina mahnovşçina
rüzgarda dalgalanır kara bayrağın
ökemizle kara
kanımızla kızıl

Bir cevap yazın