Bütün anarşistlere ve anti-otoriterlere çağrıdır;

20 Aralık eylemini takiben yapılan toplantılarda dillendirilmiş bir öneriyi, geçtiğimiz 22 Ocak toplantısında tartışmak ve ana çerçevesini oluşturmak imkanını bulduk: ortak önerimiz, anarşistler ve anti-otoriterler olarak “KARDEŞİME DOKUNMA!” başlığı altında ortak bir kampanya örgütlemektir.

Kampanyanın amacı, “resmi ya da gayri-resmi, maaşlı ya da fahri, üniformalı ya da sivil, aleni ya da örtük, görevlendirilmiş ya da kendine görev çıkartmış ve bizzat devleti aramızda yaşatan, çoğaltan tüm devlet unsurları tarafından uygulanan şiddete karşı, bir ses, bir görünürlük, bir engel, şiddete uğrayanın etrafında bir dayanışma kalkanı, ona uzanan bir kardeş eli olabilmek”tir.

Kampanyayı organize etmek üzere kampanyaya ait bir örgütlenme gerçekleştirilmesi ve kampanya için bir süre sınırı konmaması konularında fikir birliğine varılmıştır.

Kampanyanın tüm unsurlarını birlikte tasarlamak, geliştirmek ve bu anlamda kampanyayı başlatmak üzere, tüm anarşistleri ve anti-otoriterleri 5 Şubat Perşembe günü saat 19:00’da Rengahenk Kafe’de biraraya gelmeye çağırıyoruz.

Bu çağrının mümkün olduğunca çok anarşiste ve anti-otoritere ulaştırılmasında herkesin çaba göstermesine ihtiyaç vardır.

“22 Ocak toplantısına katılmış tüm anarşistler ve anti-otoriterler.”

Bir cevap yazın