Kara Panter Partisi, (Black Panther Party) asıl adı Kara Panter Öz Savunma Partisi (Black Panther Party for Self-Defense). ABD’de Siyahların haklarını savunan devrimci partidir. 1966’da California eyaletinin Oakland kentinde Huey Newton ve Bobby Seale tarafından kurulmuştur.

KARA PANTER KURALLARI
KARA PANTERLERİN ON NOKTA VURUŞU

 1. Özgürlük İstiyoruz. Siyah insanların ve ezilmiş halkların kendi kaderlerini belirlemelerini istiyoruz.
 2. İnsanlarımız için tam iş istiyoruz.
 3. Kapitalistlerin siyah insanlara ve ezilen halklara yaptığı soyguna dur demek istiyoruz.
 4. İnsanoğlunun sığınması için makul tatmin edici bir iskân istiyoruz.
 5. İnsanlarımız için, itibarını kaybetmiş Amerikan toplumunun gerçek doğasını ortaya çıkaracak makul bir eğitim istiyoruz. Bize gerçek tarihimizi anlatacak ve günümüz toplumundaki rolümüzü öğretecek bir eğitim istiyoruz.
 6. Tüm siyahlar ve ezilmiş halklar için tamamen ücretsiz bir sağlık hizmeti istiyoruz.
 7. Siyahlara, diğer renklerden insanlara, Amerika’daki ezilmiş halklara uygulanan polis vahşetinin ve katlinin hemen sona erdirilmesini istiyoruz.
 8. Tüm nedensiz savaşlara acil bir son istiyoruz.
 9. Amerika Birleşik Devletleri hapishane ve tutukevlerinde tutulan tüm siyah ve ezilen halklar için özgürlük istiyoruz.
 10. Toprak, istiyoruz, barınak, eğitim, giyecek, adalet, barış ve modern teknolojinin toplumsal kontrolünü istiyoruz.

DİKKAT EDİLECEK 8 NOKTA

 1. Kibar konuş.
 2. Aldığın şeyi cömertçe öde.
 3. Ödünç aldığın şeyleri geri ver.
 4. Zarar verdiğin her şeyi öde.
 5. İnsanlara vurma ve küfretme.
 6. Fakirlerin ve mazlumların mallarına ya da ürünlerine zarar verme.
 7. Kadınların özgürlüklerini alma.
 8. Aldığın esirlere kötü davranma.
3 DİSİPLİN KURALI 
 1. Hareketlerinle kurallara itaat et.
 2. Bir fakirden ve mazlumdan bir tek iğne, bir tek ip parçası alma.
 3. Düşman saldırılarından kalan tüm ganimetleri al.

Bir cevap yazın