kahkaha, devrimci bir şey içerir. kilisede, sarayda, geçit töreninde, bölüm başkanının, polis memurunun, alman idaresinin karşısında hiç kimse gülemez. serfler, toprak sahibinin huzurunda gülümseme hakkından yoksundurlar. ancak eşitler gülebilirler.

alexander herzen