''Sosyal anksiyete canavarı zamanının çoğunu yeraltında ya da gözlerden ırak, kuytu köşelerde geçirir. Bu yüzden derileri dolukça soluk renklidir ve ihtiyaçları olmadığı halde kendilerini korumak için vücutlarında sert levhalar bulunur. Anksiyete ve Paranoya canavarlarıyla aynı biyolojik aileye ait olmasına rağmen aşırı koşullarda sürdürdükleri hayat tarzları evrim geçirmelerine sebep olarak görünümlerini değiştirmiştir. Canavar zamanının çoğunu uykuda geçirse de, hiç bir zaman sahip olamayacağı hayatı yaşama umuduyla zaman zaman ruhlarını insan konakçıların vücutlarına yerleşebilir. Süreç içerisinde canavar kendi endişelerini insan konaklarına geçirir. Bunun sonucunda hem canavar hem de insan bener mantık dışı sosyal korkular ve endişeler yaşar.''