• DurDe, milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı mücadele edenlerin oluşturduğu bir girişimdir.
  • DurDe, ideolojik bir birlik değil, bir kampanya birliğidir.
  • DurDe, örgütlerin temsilcilerinin değil, aktivistlerinin birliğidir.
  • DurDe, aktivist eksenli bir faaliyeti merkezine almaktadır. Bununla birlikte, ırkçılık ve milliyetçilik konusunda eğitim ve bilgilenmeyi de önemsemektedir.
  • DurDe, ırkçılık ve milliyetçilik konusunda faaliyet gösteren tüm diğer birlik ve girişimlerle dayanışma içinde olmayı ve faaliyetlerini ortaklaştırmayı benimsemektedir.
  • Milliyetçilik ve ırkçılık sadece Türkiye’nin değil, küresel yeni liberal dünyanın sorunudur. Bu nedenle DurDe aktivistleri küresel hareketin bir parçası olmayı önemsemektedir.
  • DurDe, demokratik ve şeffaf olmayı benimsemektedir. Girişimin her aşaması aktivistlerin katılımına açıktır.
  • DurDe, asıl olarak ırkçılık ve milliyetçiliğe karşı bir kampanya birliği olmasına karşın, ayrımcılığa uğrayan her türlü kişi, çevre veya azınlık mensubuyla dayanışma içinde olmayı önemsemektedir.

ırkçılığa ve milliyetçiliğe durde