If You Never Have Sex

IF YOU NEVER HAVE SEX from Kimsenin Kendi on Vimeo.

“..If you never have sex you never gain a sense of power. You never gain a voice or an identity of your own. Sex is the act that separates us from our parents. Children from adults. It’s by having sex that adolescents first rebel.
And if you never have sex, you never grow beyond everything else your parents taught you. If you never break the rule against sex, you won’t break any other rule..”

“..Eğer hiç seks yapmazsan güç hissinin ne olduğunu asla bilemezsin. Kendi sesin ve kişiliğin olmaz. Seks bizi ailemizden ayıran eylemdir. Çocukları ebeveynlerden ayıran şeydir. Ergenlerin ilk başkaldırıları seks yoluyla olur. Ve eğer hiç seks yapmazsan ailenin sana öğrettiği şeylerin ötesine asla geçemezsin. Eğer seksi yasaklayan kuralı çiğnemezsen bir daha hiçbir kuralı çiğneyemezsin..”

Chuck Palahniuk | Survivor (Gösteri Peygamberi)

Bir cevap yazın