burjuvazinin eleştirisinin eleştirisi.

ekşi’de böyle yorumlamış birisi ve yeterli.

idioterne