I Made This While You Were Asleep

“İnsanın elinde tuttuğu kaynaklar enerji miktarlanna indirgenebilirse, insan bu kaynakları sürekli olarak sonsuz olamayacak ve özellikle devamlı olamayacak bir büyümenin amaçları için saklayamaz. Onun fazlalığı saçıp savurması gerekir ama bunu yaparken kazanma açlığı içindedir ve bir kazanım nesnesini de israf eder; kaynaklar bir kez uçup gidince, geriye savurganlığı yapan tarafından kazanılan prestij kalır. Savurganlık, bu yolla başkalarına karşı kendine mal edilen üstünlük için gösterişli bir şekilde gerçekleştirilir. Ama savurganlık, tersine, israf ettiği kaynaklann faydalılığından oluşturduğu olumsuzluğu kullanır. Böylece yalnızca kendisini değil aynı zamanda bütünüyle insan varoluşunu çelişkiye düşürür, insan varoluşu bundan sonra içinde kalacağı bir belirsizliğin içine girer: değeri, prestiji ve yaşam gerçeğini malların kölece kullanımının yadsınması içine yerleştirirken,, aynı zamanda bu yadsımadan kölece bir kullanım elde eder. Bir taraftan, faydalı ve kavramlabilir şeyin içinde, gerekli olarak büyümesine (veya varlığını sürdürmesine) hizmet edebilen şeyi ayırdeder ama eğer sıkı gereklilik onu bağlamaktan vazgeçerse, bu “faydalı şey” bütünüyle arzularına yanıt veremez. Bunun üzerine kavranılamayanı, kendinin, mallarının faydasızca kullanımını, oyunu ister ama kavranılamaz olarak istediği şeyi kavramaya, faydalılığını reddettiği şeyi kullanmaya çalışır. Sağ elimizin verdiği şeyi sol elimizle öğrenmek yeterli değildir: dolambaçlı bir biçimde, sol elimiz bu şeyi yeniden almaya çalışır.” G. Bataille

Chris Zabriskie birileri uykudayken hazırlamış. iyi ki hazırlamış. en yakın uykunuzun en huzurlu uykularınızdan biri olması dileğiyle.

Bir cevap yazın