henri lefebvre – ritimanaliz

bu ufak kitabın hevesi kendisini gizlemiyor. bu kitap, bir bilim, yeni bir bilgi [savoir] alanı kurmayı öneriyor: ritimlerin analizi, pratik sonuçlarıyla birlikte.

bilmenin [connaissance] ve eylemin her alanında olduğu gibi burada da, hücreler, tohumlar ve unsurlar yüzyıllardır var. ama bu kavram, yani ritim, ancak yakın zamanda gelişmiş bir biçim aldı ve böylece, sanatın nesnesi (ve çalışmadan düşünceye dek, az çok kör uygulamaların nesnesi) olarak kalmak yerine bilgi kapsamına girdi.

ilk olarak bir tanım verelim. ritim nedir? ister gündelik hayatta, ister bilginin ve yaratıcılığın üzerinde çalışılmış alanlarında olsun, ritimden ne anlıyoruz?

modern düşüncede şeyin ve şeyleşmenin eleştirisi ciltler doldurur. bu eleştiri, genel olarak oluş adına, devinim ve hareketlilik adına yürütüldü. ama bu eleştiri sonuna kadar götürüldü mü? en somut olandan, yani ritimden başlayarak, bu eleştiri yeniden ele alınmayı beklemez mi?

her ne kadar herhangi bir siyasi görüş, ideoloji, parti, örgüt yanlısı olmasak dahi bize en yakın denilebilecek oluşumun sitüasyonistler olduğunu inkar edemeyiz. henri lefebvre’de özellikle strasburg üniversitesi’nde sosyoloji profesörü olduğu dönemde sitüasyonistlerle yakın ilişki kurmuş ve daha ziyade kendisini “gündelik hayatın eleştirisi” ile tanıdığımız bir düşünür.

ritimanaliz ise kendisinin üzerinde çalıştığı son kitap ve ancak ölümünden sonra yayınlanabilmiş ve onlarca yıllık birikiminin sonucu olarak felsefe tarihinde pek yüzüne bakılmamış “ritim” kavramını ele alarak mekan, zaman ve gündelik hayat bağlamında incelemiş ve üstte yaptığımız alıntıda belirtildiği gibi kendine has bir “ritimanaliz” metodolojisi önermiş.

elimizde bu sefer ayaküstü okunacak bir kitap yok, gerektiği ilgi ve özen gösterilerek üzerinde düşünülmesi gereken bir kitap var. sindire sindire okunması gerekiyor zira saatlerin, günlerin, dalgaların, müzikal seslerin, döngüsel ritimlerin ve beden hareketlerinin analizine odaklanacağız. önce vaktinizi ayırın, ardından başlayabilirsiniz.

Ritimanaliz – Mekan, Zaman ve Gündelik Hayat
Henri Lefebvre
Türkçesi: Ayşe Lucie Batur
Sel Yayıncılık
2017, 128 sayfa
ISBN: 978-975-570-894-2

Bir cevap yazın