cumhuriyet dönemi türk şiirinde serbest ölçünün ilk uygulayıcılarından öncü bir şairimiz, dadaizm, fütürizm, kübizm ve sürrealizm akımları etkilerini şiirine yansıtmış ya da türkiyede dada’nın ilk örnekleri;

Ressam, marangoz
İşçi, elektrik, toz
Duman:
Harman.
Sök ve tak, atla koş!
Emir alan, emir veren…
Çakan, kuran, deviren
Dur yakma… Yak! pat!
Bir tabanca mı? Hayır, bin vatlık iri
Ampullerden biri
Yerde tuz
Buz!