elias canetti – saatin gizli yüreği

Notlar, insanın içinden geldiği gibi kaleme alınan, birbiriyle çelişen yazılardır. Kimi zaman dayanılmaz bir gerilimden, ama çoğu kez de aşırı bir hafife almaktan kaynaklanan esintileri içerir… İnsan çok yönü, binlerce yönü bulunan bir varlıktır – en büyük şansı ve mutluluk kaynağı da budur. Kendini amacının kölesi gibi hissettiği anlarda, insana yardımcı olabilecek tek çare vardır: Eğilim ve yeteneklerinin çokyönlülüğüne boyun eğip, kafasından geçenleri hiçbin ayıklama yapmaksızın kağıda dökmek. Sanki hiçbir yerden gelmiyormuş, hiçbir yere de götürmüyormuş gibi çıkmalıdır bunlar ve yazılanlar çoğunlukla kısa, ani, denetimden uzak, işlenmemiş, iddiasız ve amaçsız olacaktır. Başka zamanlar bir sıkıdüzen içinde çalışan kalem sahibi kısa bir süre için esintilerinin gönüllü oyuncağı olur. Kendisinden kaynaklanabileceğini asla akla getirmediği, geçmişine, inançlarına, dahası biçemine, utanma duygusuna, gururuna ve başka zamanlar büyük bir dirençle savunduğu doğruluğuna ters düşen şeyler yapar. Sonunda, bütün bunları başlatmış olan baskı kalkar ve insan hafifleyip, bir tür mutluluk duygusu içerisinde en gelişi güzel biçimde not düşebilir. En iyisi böylece oluşanı – bu yoldan çok yazı oluşur – hiç göz önüne tutmaksızın bir yana bırakmalıdır. Uzun yıllar boyunca bunu yapmayı başarabilen insan bu tür notlar için hayat damarı anlamına gelen doğallığa beslediği güveni korumuş olur; çünkü bu güven bir kez yitirildi mi, sözü geçen notları tutmak da artık bir işe yaramaz.

elias cannetti avusturyalı nobel edebiyat ödüllü romancı, oyun ve deneme yazarı. daha ziyade “körleşme” ve “kitle ve iktidar” kitaplarıyla tanınıyor. kendisinin mezarı james joyce’unkiyle yanyana diye de magazin bilgilendirmemizi yapalım. “körleşme” ile “kitle ve iktidar” muhakkak okunması gereken kitaplar listesinde ön sırada olması ile birlikte notlar’da bu listede geride kalmıyor. özellikle düşünmeye sevkeden kitaplara duyduğumuz saygıdan ötürü yazlık okuma listenize alabilirsiniz. kendinizden bir parça bulacağınız gibi kendinizi sorgulamayı da ihmal etmeyeceksiniz.

Saatin Gizli Yüreği
Elias Canetti
Çeviren: Ahmet Cemal
Sel Yayıncılık
2015, 189 sayfa
ISBN: 978-975-570-734-1

Bir cevap yazın