dilan alp.

fevkalede orantılı, fevkalade dengeli bir müdahale gerçekleştirdik.
yaralıların 3’ü de militandır. dilan adlı kızımız da yaralıdır. dilan örgüt üyesidir, marjinal grup üyesidir. biz de kayıtları vardır. çatışma içindedir. tam bir radikal mensuptur.
istanbul valisi hüseyin avni mutlu

devlet: Ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde bir siyasi iktidar altında örgütlenmesidir.

polis: Polis, kamu düzenini ve yurttaşların canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli, yasa uygulayıcı bir kamu görevlisidir.

hukuk: Hukuk kelimesi Arapça “hak” kökünden gelir. Türk Dil Kurumu’na göre hukuk kelimesi, “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür”.

marjinal: Kişinin toplumla olan bağlarını koruyup, toplumda ki sıradan bir insan gibi toplumla kaynaşabilen ama giyim, yaşam tarzı ve düşünsel boyutu ile onlardan farklı.

örgüt: Ortak bir amaç ya da eylemi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların ya da kişilerin oluşturduğu birlik, teşkilat, teşekkül.

dilan alp. 17 yaşında. devletinin polisi tarafından marjinal örgüt üyesi olarak yorumlanıp kafasına sıkılan ve kafatasını kıran biber gazı dolayısıyla yaşam mücadelesi veriyor.

Bir cevap yazın