devrim

devrim sözcüğünün etimolojik kökeni ve anlamı ilginçtir. devrim (revolution) ve ayaklanma (revolt) kavramları 17. yüzyılda fransızcadan alınmıştır. her iki sözcüğün kökü de latince volv’a dayanır.
volv’a dahil olan “volo”, “vel”, “volution”, “volvo”, “volubilis” veya “volupterius” sözcüklerinin üç farklı düzlemde anlamı vardı:
volv her şeyden önce hareket halinde olmak anlamına gelir. burada kastedilen burgaç gibi, dönen, akan hareketlerdir.
volv ayrıca istem, talep, kararlılık anlamına gelir.
ve üçüncü olarak zevk almak, haz ve şehvet anlamını içerir.
o halde başlangıçtaki kelime anlamıyla devrim, keyif ve hazza kararlı bir şekilde işaret eden, burgaç tarzındaki bir gelişmedir.

bu anlamda devrim tek bir eylem, ve özel olarak şiddete başvuran bir eylem değildir. devrim hayat içindeki kesintisiz bir süreçtir. egemen yapıların çoğunlukla engellemeye çalıştığı, zor kullanmaya, zırhlanmaya ve yıkıcılığa giden bir süreç. eğer devrim hayattır ve hayat devrimdir denilebiliyorsa, o devrim benim için kelimenin başlangıçtaki anlamıyla devrimdir.

başıbozuk fanzin

Bir cevap yazın