DADA hareketi manifestosu

Daha fazla ressam olmayacak, daha fazla yazar olmayacak, daha fazla müzisyen olmayacak, daha fazla heykeltıraş olmayacak, daha fazla din olmayacak, daha fazla cumhuriyetçiler olmayacak, daha fazla kraliyetçiler olmayacak, daha fazla emperyalistler olmayacak, daha fazla anarşistler olmayacak, daha fazla sosyalistler olmayacak, daha fazla Bolşevikler olmayacak, daha fazla politika olmayacak, daha fazla demokratlar olmayacak, daha fazla burjuvalar olmayacak, daha fazla aristokratlar olmayacak, daha fazla ordular olmayacak, daha fazla kolluk kuvveti olmayacak, daha fazla baba toprakları olmayacak, tüm bu embesillikler için artık yeter, daha fazla olmayacak, hiçbir şey daha fazla olmayacak, hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey, hiç.

İnanıyoruz ki bununla birlikte yepyeni bir şey gelecek, olduğumuz şeyi daha fazla olmak istemeyeceğiz, daha az çürümüş olanı belirleyeceğiz, daha az bencil olanını, daha az materyalist olanını, daha az duygusuz olanı, daha az devasa çirkinlikte olanı.

Çok yaşayın cariyeler ve odalık-kübistler! Dada hareketinin tüm üyeleri önderdir.

Louis Aragon
1920

Bir cevap yazın