concepts for all

Concepts For All insan hakları, çevre, mülteci ve göçmenlerin sorunları, ırkçılık, hastalıkları önleme, savaş, şiddet, kadın ve çocukların suistimali, cehalet, sosyal izolasyon gibi sosyal problemlerle ilgileniyor. Bu temalar üzerinden afiş konseptleri üretiyor ve kendilerini “acil” bir imaj bankası olarak tanımlıyor.

İşler kâr amacı gütmeyen herkesin kullnımına açık. Tüm sosyal iletişim üretimini poster, broşür, kitapçık gibi istediğiniz mecrada kullanabiliyorsuz. Afişlerin üzerinde herhangi bir yazı yok, kullanmak istediğiniz işin üzerine istediğiniz her şeyi – her dilde yazma önermesinde bulunuyorlar.

concepts for all

Bir cevap yazın