Yaşama Sevinci

Yeryüzüne gelmiş geçmiş gelecek tüm alçaklar için. Anamın yüzü apak kireçle badanalanmış gibiydi, bana dönük olmadığı hâlde karanlık içinde seziyordum. Duvara dönüktü, tüm kutsal kitaplardan bildiği satırları ezberden tekrarlıyordu yine, biliyorum. Sırtımda serin havalar için bir atkı. Gözüm pencerede, kulağım kapının dışında duyulmak istenen bir seste. Babama güvencim var, kapının arkasına yüzükoyun yatmış dinliyor dışarısını.

Sitüasyonizm Toplumu

“Eğer oluşturulan Sitüasyonist bir teori, esinlenmenin olası bir kaynağı olarak hiçbir zaman var olmamışsa, meta tüketimi sistemi tamamen kendi sitüasyonizmini içerir.” Daniel Denevert, Yoksulluğun Teorisi, Teorinin Yoksulluğu 1 Proletaryanın sınıf toplumuna karşı ikinci saldırısı ikinci evresine girdi. 2 Yaygın olarak 1950lerde başlayan ve 60ların sonunda açık mücadelelerle son noktaya ulaşan birinci evre, kendi gelişmiş kuramsal

zamanın düzenlenmesi

Hiçbir boyuttaki hiçbir siyasi yapı düzenden vazgeçemez ve düzenin temel uygulamalarından biri zamanla ilgilidir, çünkü zaman olmadan hiçbir ortak insan faaliyeti gerçekleşemez. Gerçekten de, her tür yönetimin birincil niteliğinin zamanın düzenlenmesi olduğu söylenebilir. Kendisini kabul ettirmek isteyen yeni bir iktidar yeni bir kronoloji de dayatmalıdır; kendisini sanki zaman onunla başlamış gibi göstermelidir. Böyle bir iktidar

Çevrimiçi gözetim: Kamusallaşan özel konuşmalar

Kim Darroch sızıntısı[1] ile gündeme gelen çevrimiçi gözetim, bir iletişimin gizli tutulmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Sosyal medya çağında gizliliğimizi nasıl yeniden kazanabiliriz? Mark Twain’in ünlü cümlesi “Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans et!” ifadesine, Amerikalı gazeteci Olivia Nuzzi, 2014 yılında bir yazısında bir ekleme yapmıştı: “Bir gün sesli bir şekilde okunabileceğini düşünerek e-posta gönderin.”

Hippi Hayatın Sefilliği Üzerine

İmgeler düzenini kuran değerler güçlerini yitiriyor; ahlak, aile, vatanseverlik ve diğerleri ölü birer yığına dönüşmekte. Artık eski roller ve aldatmacalar, insanı gerçek deneyimlerden vazgeçmeye ikna edemiyor. İş adamı, profesör, namuslu işçi, playboy, ev kadını — şimdi bunları kim takar? O egemen kahramanlar, idoller, artık gülünç. Yanlışlama teorisi ise hepten krizde. Değerlerin bu parçalanması serbest deneyimi

anarşizmin abc’si

size anarşizmden bahsetmek istiyorum.size anarşizmin ne olduğunu anlatmak istiyorum, çünkü bence bunu bilmeniz gerekiyor. ayrıca çünkü hakkında çok az şey biliniyor, ve bilinenler kulaktan dolma ve genellikle yanlış şeyler. size anlatmak istiyorum, çünkü inanıyorum ki anarşizm insanlığın düşündüğü en büyük ve en iyi şey; özgürlük ve neşeyi ve sağlığı verebilen ve dünyaya haz ve barış