sürdürülebilir yaşam

Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi, yaşamı sürdürülebilir kılmak niyetiyle bir araya gelmiş bireylerin “yaşamı çoğaltacak” projeleri kolektif olarak hayata geçirme amacıyla doğmuştur, esnek yapısı ile kişilerin katılımına açıktır. Tamamen sivil bir oluşumdur ve tüzel bir kişiliği yoktur. Film festivali gibi “sürdürülebilir yaşam” konusuyla ilgili farkındalık arttırıcı çalışmaların yanında permakültür, öğrenme bahçeleri, sürdürülebilir yaşam için tasarım gibi konularda çalışmalarını bireylerin ve kurumların desteği ve katılımıyla sürdürmektedir.

sürdürülebilir yaşam

bu yakınlarında film gösterimi yaptıklarını hatırlatır, sürdürülebilir yaşam demişken bill mollison amcayı ve yabanıl’daki “masanobu fukuoka’nın doğal çiftçiliği ve permakültür” başlıklı çeviriyi de atlamayın derim.

çevrecinin daniskası

başbakan çevrecinin daniskasıyken, nükleer karşıtı eylem yapan çevreciler boş zamanlarında takılan tipler imiş. herhalde çevrecilik çok uluslu şirketlerin çıkarlarını korumak ve daniskanın anlamı çok farklı. tdk’nın olağanüstü toplanıp sözlükteki kelime anlamlarını düzenlemesi nizamidir. gibi.

okumaya devam