bunaltı / anxiety

sanat manifestosu 
bir penisin vajinaya girmesi kadar doğal olan cinsel ilişkilerin tam tersi nesneler sisteminde ki ‘şey’ lerin birbiri ile olan ilişkilerinde ,sapıklık derecesine varan bir ‘yanılsama istismarına’ dönüştü.
Burada zarar gören her zaman nesneleri yaratan yaratıcıları insan organizmasıdır.
Yaratım aşamasında dahi yozlaşmaya uğrayan bu ürünler teknoloji devinimi sonrası ,iktidar ve otoritelerin ellerinde en salt şekliyle ‘silah’ lara dönüştü.Bu maddeye binaen ,insan organizması doğa ile arasındaki ilişkilere de ket vurmuştur.
*İlk paragrafta örneklemesini sunduğum karşı cinslerin üreme süreçlerine paralel bir şekilde patlamaya hazır bir merminin, silah düzeneğine uygun bir şekilde yerleştirilerek ateşlenmesini gösterebilirim. Bu noktada artık paralellik değerini yitirmiştir.
Artık asimetri iktidardadır. Her zaman da öyle olacaktır.
İnsanın mekanik ,manyetik ,iletken olanla beslenmesi ihtiyaçtan çok bağımlılık handikap’ına dönüştürüldü.Açıkçası toplumları ve kitleleri oluşturan konformist tabaka yığınları ‘bağımlılığa’ dönüşme sürecinde hiçbir zaman akıl ve mantığına başvurmadı.Vuramazdı da.
Manyetik olan ,istediği zaman akım geçişini durdurma gücüne sahip.Bu güç ona kendi gerçeklerini yarattırdı.Gerçeklik yüzeyi üzerinde yeni bir gerçeklik.
Organik + inorganik = organik
İnorgonik + inorganik = organik

Asimetrilerin İktidar gücü ,bütün denklem ve formüller de bize aynı pozitif değerleri veriyor.

İnsan yığınları artık kablo kusuyor.
Doğa ,insanı kabul etmiyor.

 barbaroscangurgel.co.uk

Bir cevap yazın