zaman durmaz, çünkü çember yuvarlak değildir.

otur ve izle.

before the rain