baha tevfik . anarşizmin osmanlıcası

“…anarşizm demek; bireyin üzerinde doğa yasalarından başka bir yasa bırakmamak, muazzam hayat kavgası düsturunu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmak demektir. ben bu yeni çağın içinde anarşizm’i görüyorum. kanımca kölelikten, ücretli köleliğe ve ücretli kölelikten sosyalistliğe geçen insanlık en sonunda anarşizme ulaşacak ve orada bireyselliğin bütün bağımsızlığını, bütün azametini duyumsayacaktır.”

baha tevfik, (1881-1916) düşünür. yükseköğrenimini mülkiye mektebi’nde tamamladıktan sonra (1907), bir süre felsefe öğretmenliği yaptı. kardeşiyle “teceddüd-i llmi ve felsefi kütüphanesi”ni kurdu. felsefe mecmuası (1912), zekâ (1912) dergilerini, eşek gülmece dergisini çıkardı (1913). Bu gazetenin kapatılması üzerine el malum’u, o da yasaklanınca yine o adlı dergiyi çıkardı.

osmanlı sosyalist fıkrası’nın kurucularından ve ilk merkez yürütme kurulu üyelerindendi (1910). bu partinin yayın organı iştirak’te yazdı, yönetimine katıldı. türkiye’de maddecilik akımının ilk örneklerini verdi. ludwig büchner’den çevirdiği madde ve kuvvet, o dönemde büyük tartışmalara yol açtı. felsefenin türkiye’de yayılmasına öncülük eden, bu alanda batı kaynaklarına dayanmanın gereğini ileri süren ilk türk aydını sayılır.

 download . baha tevfik – felsefe-i ferd

Bir cevap yazın